אני קוראת לו אלהים והוא גם של

אלה שאינם מאמינים בו, אלהים אחרים,

ובנעילת הבקיעים מהיום הקדוש הוא האלהים

הוא האלהים שבע פעמים

 

אני קוראת לו השם ילדה מספרת בדיחה

ובמילה ה-

(היא מצחקקת היא אינה ממשיכה)

השם כמו נעלם במשוואה

 

אני קוראת לו קדוש ברוך הוא

מרוקאית זקנה אומרת מילה ומיד

בלי עין הרע, טפו טפו, דפיקות על שולחן.

-קדוש-

ברוכו, ברוכו,

 

אני מקריאה לו מספרו וקוראת לו בשמו

ובמישרים

 

אני קוראת לו-