לא חרטתי שמה על דפים.

נשאר הנייר בנערות מצטהלת

מי ידע: חוזה, ציור, שיר

נשאר מיכל הדיו עומד מנגיעה

ובתיבת התהודה של לבי עוד כורע

נצחון עתיק,

אני יודע,

ובתיבת התהודה של לבי עוד קורא-

פג תוקף חישובים של שכר מעשה אני, אם, כי

. תבואי?

 

 

את חייה שלה היא גודשה ובוחשת

אני כאן ומעילי הפשוט וטלוא ותלויה לנו

גאוה ומלים אחדות

חרוזים מרבד ופרגוד ממני אליך.

את חייה שלה היא גודשה ובוחשת אל כלי-קיבול

עת אני אכרע לה ברך

היא תכרע קלעים

ללדת היא בוחשת היא שפעת חוטים

צבעים נרגשת. להם היא נול

אני כאן ומעילי הפשוט וטלוא ותלויה לנו

 

יש פה שורות משולבות של אלתרמן וחלפי. תזהו אם אתם רוצים.