שלומי שלום

לא ידעתי על עצמי לספר ואילו ידעתי, לו יכולתי?

עולם מושלם

סיגריה אחרונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה