שלומי שלום

לא ידעתי על עצמי לספר ואילו ידעתי, לו יכולתי?

שיר עם מילים של פעם

הר החיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה