חיפשתיך ולא מצאתיך הסתכלתי בשמים בכל אפסי ארץ נמתחו בזיו קידמו פני בשחר בשלהבת עזבו ולא מצאתיך עד הלילה הסתכלתי גם אז חפשתיך ואף כי נפתח החלון הכחול ונגלה לפני נצח הבריאה סינוורו עיניי הכוכבים והלבנה באורן הנשגב והשלו וגם שם לא מצאתיך ואז פניתי למעשיך בארץ וחיפשתי גם שם בהרים ובגבעות מצאתי רק שירים בעמקים וביערות מצאתי רק ניסים אבל אותך לא מצאתי אלוהים! איפה טעיתי???