אלישע רוזנצוויג

רוצה לתת הכל, כאן עכשיו, אבל נזהר לתת רק חלק

כרת

דו שיח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה