אלישע רוזנצוויג

רוצה לתת הכל, כאן עכשיו, אבל נזהר לתת רק חלק

התנתקות

רפאנו ה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה