לא בצרורות – ירי, נוכח העוצם! לא ברעש – התותחים, מחושל אונו של האדם. לא במלחמה, מעוצב אופי, ולא בקרבות, הבלתי – פוסקייה. לשלום! שאו את העיניים; לשלווה ושקט, הושטו יד. בשפי, הפגינו את הכוח ולא בקלח – המלחמה. בחיי – השלום, עוצמתכם תגביהה! בנצור כלי – חומש, יקסים לבכם את העולם. לא בצרורות – ירי, העוצם. בשלום, עוצמת העולם!!!