סוף דבר מביט בשמי ארץ, הררי ערץ בזיו שחר, בשחור תחר, רק אותך ראיתי. מול ליל כוכבים, בינות העבים, בנוגה לבנה, נגיעתך הקטנה, רק בה חזיתי בעמקי תהומות, בימי מהומות, בארץ גזירה, וברגע בחירה... ובחזות א-ל עליון, ובשמעי את הקול, אז ראיתי הכל מכל כל. "סוף דבר הכל נשמע..."