אחת..

הכותל אזוב ועצבת

אמצע הלילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה