אחת..

התרנגול כבר לא יקרא

חסרת שליטה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה