אחת..

מה המשמעות?

הכותל אזוב ועצבת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה