אחת..

הכותל אזוב ועצבת

חיוך לאהובך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה