אחת..

שתיקה אך לא שקט

התרנגול כבר לא יקרא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה