כמו ירח נוגה

כמו סנה בוער

זה מביע: אך לא מדבר

כמו הלילה, אני זוכר

לא יכול לחלום, אני ער

קול אשה שר בדממה

מנסה לגעת אך בשביל מה?

אריה על עצמו שומר

העולם שלו, אבל....