ציפור נודדת

נודד לי ממקום למקום. מחפש.

כתיבה

פצעי נפשי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה