ציפור נודדת

נודד לי ממקום למקום. מחפש.

הוא

ערפל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה