ציפור נודדת

נודד לי ממקום למקום. מחפש.

גלות

קשור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה