ציפור נודדת

נודד לי ממקום למקום. מחפש.

*

פצעי נפשי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה