דוזר הראשון

אין הנחתום מעיד על עיסתי ואין מספרים שבחו של אדם בפניי :)

הגיגים לפעמים סותרים

האי הבנה הישראלית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה