דוזר הראשון

אין הנחתום מעיד על עיסתי ואין מספרים שבחו של אדם בפניי :)

אחרי הסוף

דעת טוב ורע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה