דוזר הראשון

אין הנחתום מעיד על עיסתי ואין מספרים שבחו של אדם בפניי :)

אחרי הסוף

הגיגים לפעמים סותרים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה