דוזר הראשון

אין הנחתום מעיד על עיסתי ואין מספרים שבחו של אדם בפניי :)

הררפיטי היה על הקיר

אבולוציה מורפיוס אבולוציה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה