דוזר הראשון

אין הנחתום מעיד על עיסתי ואין מספרים שבחו של אדם בפניי :)

דעת טוב ורע

ת"א 2004 או 5 או 6 זה לא ממש משנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה