דוזר הראשון

אין הנחתום מעיד על עיסתי ואין מספרים שבחו של אדם בפניי :)

נסיעה באי התסברות

הררפיטי היה על הקיר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה