דוזר הראשון

אין הנחתום מעיד על עיסתי ואין מספרים שבחו של אדם בפניי :)

ארץ אוכלת יושביה

אחרי הסוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה