עוד עוֹלַל שוכב בין הריסות תינוק בן יומו נקי מחטא עוד עולל מתבוסס בדמו מה הוא עוֹלֵל? איש קטוע יד מנסה לזעוק לעזרה אַין . אפלה מלאך המוות בראשו עם מטהו מכה ערפל כחומה סוכך על האור אנשים במדים מנסים לעזור עוד אמא שומעת בדלתה דפיקה איש במדים לקח בבשורה את לבה עד מתי אבא? עד מתי? די אבא די!