מרגע לרגע

מידי פעם מטפס על הר, רק שיהיה לי מאיפה ליפול

אחרון הנביאים

זה שיר פרידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה