ועולה היא מתעלה,

ומתרסקת

לשאול תחתיה.

 

גואה ודואה

מתעלמת

ממבקשי טובתה.

 

והוא,

כאי (של) שפיות

נאחז ואוחז

במחוזות ההשפלה