הימין הפאשיסטי לא ישתלט בנו!
רוח השלום, בנו תשלוט.
כמה שינסו לשבש את חיינו,
הדבר, לרועץ להם יעמוד.

אל לסמוך לכם על זרועכם המשתוללת!
שום צמיד מתבער,
בידכם לא יעזור.
ככלות הכל ישראל מעוולת הכיבוש, לחדול חייבת.
לתבוסה, דרככם תיפול!