דבר תורה: לוחצים עליך שתגיד, וברגע שאתה מתחיל הם מקווים שתסיים. ואני, רק רציתי לשיר.