בשלום, פצצות ננצח! לעמי העולם נִשא תקווה. אל החמה, נפלס תֶלֶם; ליום מחר, נשכים עם זריחה. נעמוד מול חרדלית צלולת מים. את שמי תכלת, על מרחבינו נצייר. שדותינו, נכסה תפרחת; על אֳפַרִים, ירק יתבער. השמש החדשה, תאיר את פני הארץ. על גלילות התבל, שחר יזרח. עמי העולם, עוד ישלבו ידיים; מעל שדות קמה, אוורורה תפרח!