בינה יתרה ניתנה בך בת מלך ואני- נסתרה בינתי, היאך זה נסתרת בינות משבצות זהב ואת סודך לא גילית אלא לבעלך שמא לכך התכוונת עולא כי נשים עם בפני עצמן הן? עתה ידעתי- כאלה הן בנות מלכים