אלון מלצר

רק תקופה קצרה לפני שנים לא מעטות פרסמתי ברשת. ספר השירים השלישי שלי גמור, אך יראה אור אולי עוד שנים בגלל בעיות תקציב

משה, רומן שירי בתהליך כתיבה

הבור, כליל סונטות על יוסף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה