הלילה בא הכאב הנורא יחפנית התמקחתי על גופי הבוער בהביאי את ידי לחיקי, יצאה זבת מוגלה ובהשיבי אותה לא שבה כבשרי. ולא נמצא לי אח להיות לי לפה או אֵל לתת אותות רק כדורים לריכוך המכות. הייתי מוציאה את העם לו התבקשתי אך לא אשת דברים אנוכי ובלאו הכי לא היה דבר שיכולתי להציל, רק לנגב דם מן המשקופים.