תמצית וניל

"רק לאחר שאדם נעשה בן חורין, הוא מסוגל להבין את המרירות שבעבדות"

התרגלתי

היית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה