פרידנקו פרידנקו

!

כל הלילה בסירה

אמונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה