הדר עזרן

זילנד החדשה מתוך מסעות/רפאל אלמגור (כרמל, 2007)

וויכוח עצמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה