סתיו שחור

רק רוצה לבטא את אשר על ליבי

חורבן ביתי

אלוהים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה