סתיו שחור

רק רוצה לבטא את אשר על ליבי

צבעי לוויה

ירושה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה