סתיו שחור

רק רוצה לבטא את אשר על ליבי

ואולי

ספל שוקו חם

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה