סתיו שחור

רק רוצה לבטא את אשר על ליבי

נשל הזמן

זה השקט הזה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה