סתיו שחור

רק רוצה לבטא את אשר על ליבי

זה השקט הזה

צל האמונה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה