סתיו שחור

רק רוצה לבטא את אשר על ליבי

מעדיף

אלוהים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה