רפי ק

בן 21 מירושלים

זה היה ביתי

הללוהו בנבל וכינור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה