להגיד: תדליק את האור, זה כמו להגיד: תכבה את החושך...