באהבה כמו בגיאומטריה : אם אני ואת זהים ומקבילים - לעולם לא נפגש.