קרקר מוזהב יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיני וחושך הראש סתום יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני ומה יש לי ומה אין לי ובסך הכל ובסך הכל מי אני מה אני מי אני מה אני מה אני מי אני מה מה מה (ברכה ברברה\ברוך קרקר)