כותב בשקט

כותב בשקט כתיבה מהראש - מהלב אין נסיון קודם אבל אולי.. במקרה

גלגל

הפרח בגנך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה