כותב בשקט

כותב בשקט כתיבה מהראש - מהלב אין נסיון קודם אבל אולי.. במקרה

צל כבד

עוד מלכודת בדרך למרוץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה