כותב בשקט

כותב בשקט כתיבה מהראש - מהלב אין נסיון קודם אבל אולי.. במקרה

הירהורים בדרך אליך

באהבתה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה