כותב בשקט

כותב בשקט כתיבה מהראש - מהלב אין נסיון קודם אבל אולי.. במקרה

אשיר לליבך אהבה

מחכה כבר שנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה