כותב בשקט

כותב בשקט כתיבה מהראש - מהלב אין נסיון קודם אבל אולי.. במקרה

צל כבד

בנתיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה