בס"ד מוצ"ש טז' באלול התשס"ב שירת העצמים עוצם עיניים ונופל בחשכה זורק את ה"עצמך" לתוך השכחה מנסה, מתפתל, וחושב בעודך אשרי! נפטרתי מאותה מבוכה. אך מאז כשתרצה לגעת באותה רתיחה להתחבר שוב לחלום הנדחה לא תרגיש את הזרימה הממשיכה כי מאחורי גווך, בתוך החשיכה מאחורי גווך השלכת את ה"עצמך"