מאז שראיתיך לאחרונה,

לא פקחתי עיני

לא רוצה יותר לראות,

אם אראה אחרת

יטושטש מבטי מדמעות.

 

מאז ששמעתיך לאחרונה,

לא הקשבתי לאיש

לא רוצה יותר לשמוע,

כל קול אחר מלחישתך

עלול אותי לפצוע.

 

מאז שהרגשתי לאחרונה,

לא רוצה יותר להרגיש

אני,

פוחד שהלב יתפקע

ו...

את פעימותיו יחיש.

 

 

אז אדיש.