מהגיגיו של חייל מותש : לעתים נראה כי השמים הם הגבול ולפעמים.. לפעמים אין כח לעלות על המיטה העליונה...