שמי ברזל הכהו המים

שמי חלד הבהירו

החיוך אבד

פיזר גיחוכיו, שפתיו, חינו

על פני הגלים

 

במימי האוקיינוס

שילחתי

אלף אריזות

מילותיי

חזרו

באדוות רכות

באריזות ריקות.

 

שמי ברזל

שמי חלד

החיוך אבד לנצח