מרוץ השליחים

שעדיין נמשך

לא הצליח להגיע

ליעודו

ולעולם לא יצלח.

 

הזעם

הדבוק באבוקת מוחם

עודנו בוער

משנה צבעו

בין צורר לצורר

(למהר, לבער).

 

ושוב הוא מתקרב

ומאדה היגיון וחכמה

בלהבות

ואותיות נשמה.

 

מהו הסוד?

מהו הכישוף המגן –

זאת

לגלות לא אוכל;

במרוץ הדורות,

בפרוע פרעות,

 

והסנה

איננו עוכל.