על גג בית מצרי

שעד אתמול היה ביתי

 

לעיני  חיילים המאיימים לסלקני

אל מול המואסי המייחל להרגני

 

לצד צדיקים וצדיקות שלא פסקו מלשיר

יחד  אנשי אמונה עם כח אדיר

 

בשירת הים שעוד תבנה מחדש

עשיתי קריעה וזעקתי בקול חלש

 

זעקי ארץ אהובה!

זעקי מתוך השממה

זעקי ארץ גוססת שותתת דם ודמעות

זעקי לעם קדוש שכרגע רואה שחורות

 

"נחמו נחמו עמי..."