עייפות משתלטת קוראת לחדילה קורעת חתיכה מנפשי נוברת ועוכרת את כל האמת ש אולי פעם היתה בי אם ביטוי כוחני חיצוני גס ודורס ומחוספס מעלים ומחניק נח לו ולי שלא בא לעולם ויאוש מהוצאת הכח אל הפועל מרדים את כולי