עם פת חֳרֵבָה מול פי-הפחת,
מליוני בריות בעוֹלם כורעות.
במַצוֹק-ימיהם, אינם רואים אור השמש;
של הזעם, בלבן רוחות גואות.

עקרב-ההון אֶרסו מוסיף לשַלֵחַ;
בכל דהוא עֳנִי וְרַעֵב אוחז.
גזרות גזל וסחיטה,
כנחש אֵימים - טבעתן מתהדקת.
מגף-הניצול ללא רחם רומס.

עָם מורעב לבאריקדות קומה!
רק במלחמת המעמדות, הבסטיליה האחרונה תיפול.
רק עם פטיש ומגל מונף, ננצח.
באש המהפכה יתנער הכל!