(מומלץ לשיר בסגנון ראפ ואם יש תוף הרי זה משובח) ------------------------------------------------- דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם ודיברת בם ודיברת בם. הבו תופי הבונגו, הבו לי הקצב שירו את המזמור בציניות ובעצב דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם ודיברת בם ודיברת בם. יש יצירות שעליהן מגיבים ויש שאין לא חשוב אם יש, או אין עליהן חן. דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם ודיברת בם ודיברת בם. לעיתים יש מכלול יצירות טוב אבל פשוט נצמדים לעקב אכילס ורק עליו כותבים שלילי במשוב עוד מעט ימדדו אותו בפלס. דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם ודיברת בם ודיברת בם. הגבתי על יצירות מתהום רבה יצירות מעולות אך בלי שמץ של תגובה, יצאתי אלוף התגובות של האתר פתחתי צוות משלי ועכשיו אני שר: דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם ודיברת בם ודיברת בם. אני בטוח שכאן אזכה לתגובה על השיר האידיוטי מלא התועבה כי הוא אטרקציה בשל הבם בם אבל זעקה מרה על אי תגובתם: דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם ודיברת בם ודיברת בם. (וסיבוב אחרון וחלאס:) דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם דיגי במבם בם, דם דיגידי בם ודיברת בם ודיברת בם ודיברת בם ודיברת על ליבם