העוצמה של ההתגלמות האלוהית בתוך ידיי
אינה מתבטאת בכתיבה יפה, פיסול אלים
ציור חגלות    אלא
ליטוף הפס הדק של שפתך
מעלה בי שוב
את אותה תזכורת.