שיהיה יום אחד
 בלי "צריך"
שלא יגידו:

 "...כבר עשר.."
"....ועוד לא הבאת?..."
וישאלו:
"מתי אתה חושב שתגמור?"
שאסיים לשתות את הקפה
לפני שיתקרר.

את זה חשבתי אז
 כשעבדתי  ב-Hi-Tec
אבל אני חושב על זה
 גם היום כשאני יושב
בבית וכותב זיכרונות
על הימים ההם
ב-Hi-Tec.