שחר מיכאל

וכו', וגו'.

The time I deconstructed reality, and was left in pieces

הפעם בה אמות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה