שחר מיכאל

וכו', וגו'.

The time I deconstructed reality, and was left in pieces

הפעם האחרונה שהתעוררתי באמצע הלילה לא הייתה הפעם האחרונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה