שחר מיכאל

וכו', וגו'.

הפעם בה אמות

הפעם בה לא נלחמתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה