שחר מיכאל

וכו', וגו'.

הפעם בה לא נלחמתי

The time I deconstructed reality, and was left in pieces

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה