בקומה העשרים ושתיים
מתחת לפרגולות
לא תלו וילונות.
הקבלן השאיר את פתח
צינור הזרקת הבטון
וטבעת מבהיקה בקצהו.
לידה צייר רמי המאירי
כתובת קעקע פרובוקטיבית
ושאר הקיר נותר חשוף.
בבנין שממול
נמכרו כל המשרדים
כבר ביום הראשון.