מוצ"ש. ערב נפילתם בקרב של ערן דן גור ודורון אסולין, יהי זכרם ברוך.

 

הנֵה יַצאָה

ולא נִמצַא מַקוֹם יַתֵר לַנשַמָה להתרַווֵח .

עוֹד בֵטֶרֶם הִספַקנוּ להַסתִיר פַנֵינוּ ברַגלֵי אֵ-ל

ישוּעַתֵנוּ

להיבַטַח ולא לפְחוֹת,

נכרֵתָה לוֹ לשַבוּע ברית דַמים

 

כֵן תהיה לַנוּ.