בינות הסורגים,
האנושות נכתשת;
בְריחים כִבדי משקל,
כעול, רומסים.

 
כָרוזי הקפיטליזם,
שוטפֵי את המוח;
ביִיחַלָם, בהיסח דעת ההמונים.

 
בני תבונה - עיניכם פִקְחוּנָה!
הַבִינוּ! מוליכים אתכם שולָל.

 
צאו מהתרדמה!
צלוֹל מעיינכם הַעירו.

כבלי בית הסוהר,
מעליכם הַפִילָה!

נכתב על ידי