אתה שומע

מעבר לדממה

,שתיקות

.רגשות

אתה רואה

קולות זועקים מהאדמה

ורעדים

.ובכי אצור

אתה אומר

."אהיה כלי להכיל את העולם"

.והעולם אדיש

רק קול דממה דקה

מפלח את גבי האנשים

מוציאם מאדישותם

.לעיתים דקיקות ונדירות

 

הגב נחצה בזיג זג עדין

כמו נלקח ממנו עמוד

.השדרה