קופץ לגובה

ב"ה נוצר גריס מונקי שמתאים את האתר לפיירפוקס, על כן בלנ"ד בזמן הקרוב אחל לפרסם יצירות באתר.

המצב העכשווי

עבד נאמן

עולים מעלה