אמת ניכרת... היא אינה חייבת להאמר במילים. אין צורך לתור אחר נתיב הולם לבטאה או לבקש את האור המתאים על מנת להציגה. כל שהיא צריכה הוא רק להתקיים, להיות... די לה בכך כדי להתגלות. ---וראיתי אותה במבט, בהיסוס, בחיוך הנבוך ובשתיקה הרגשתי בה ונגעתי--- היא הייתה מוחשית ממש כמוך. ואני מתפללת שלפחות באותה המידה האמת אסירת התודה שבי מצאה דרכה אליך...