בוגד בעצמי, בעמי בעצי חיי דעתי ודתי והעיתי משולח ומושלך ממולך וממולי. מזהיר ומהיר עד חנק ההתפרצות הפריצות הפלצות שבי. רק נגעל ומגואל ועודי מסתולל ומשתולל וקורע כל שתל אברי פזורים וזרים . זה ייגמר וייספר וייתווסף עת יבוא לו כוסף אחר משיח בן יוסף.