סאורון יד-ריקה

אהבה.אומנות או נמות

להרוות צימאונך

תמונה קבועה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה