סאורון יד-ריקה

אהבה.אומנות או נמות

תמונה קבועה

יחסים מורכבים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה