בס"ד     הבטתי בתמונת חיי דמויות ניבטות חושפות פנים מהססות- מהוסות? צבעוניות היו, גם אפור ניכר בהן הופיעו בשלל גוונים גווני אדם- הילד, הנער הזקן את כולם ידעתי- היום. לו ידעתים אז שמא, שמא ידעתי סודי?